Tom 1

72 s., il., 21 cm. Seria Biblioteka "Wołanie z Wołynia" t.1. Cena 5 PLN + porto

Kilka rozważań Drogi Krzyżowej w języku ukraińskim,
między innymi dla dzieci, młodzieży, chorych i do śpiewania.

Tom 2
Br. Adrian Wacław Brzózka, "Milczące Cienie", Ostróg 1997. 92 s. il.; 21 cm.
Seria Biblioteka"Wołanie z Wołynia" t. 2. Cena 5 PLN + porto.

Poetycka wędrówka do "nieludzkiej ziemi", "wschodniej ziemi". Świadectwo tęsknoty
i osobistych wyznań, smutku, nostalgii, ale i franciszkańskiej radości. Utwory Brata Adriana
to liryczne rozpoznawanie "swojej drogi do ziemi Kanaan", pielgrzymka do ziemi "żałobie".

Tom 3
1997. 1 fot.; 55 [1], 21 cm. Seria Biblioteka "Wołanie z Wołynia" t. 3. Cena 5 PLN + porto.

Dziewięć refleksji ks. Jana Popiela SI na temat czym jest i jaką powinna być modlitwa
w życiu chrześcijanina. Z języka polskiego na ukraiński przełożyła Irena Moroz.

Tom 4
O. Remigiusz Kranc OFM Cap., " W drodze z Ostroga na Kołymę" pod red. ks. Witolda Józefa Kowalowa i o. Józefa Mareckiego OFM Cap., Biały Dunajec - Kraków 1998. 144, [1] s., faks.,fot.; 21 cm. Seria Biblioteka "Wołanie z Wołynia" t. 4 & Źródła Historyczne Krakowskiej Prowincji Kapucynów = Fontes Historiae Provinciae Cracovienisis Capucinorum t.2. ISBN 8390795515; Cena 10 PLN + porto.

Wspomnienia i przeżycia kapłana i zakonnika, który w okresie II wojny troszczył się o Polaków
w Ostrogu zagrożonych przez nacjonalistów, za co wyrokiem NKWD skazany została na przymusową pracę w kopalniach złota na Kołymie, skąd szczęśliwie powrócił. Interesująca lektura wzbogacona licznymi aneksami, ilustracjami i kopiami dokumentów.

Tom 5
1998.69 [72] s., 1 fot.; 21 cm. Seria Biblioteka "Wołanie z Wołynia" t. 5. 
ISBN 83-907955-2-3; 5 PLN + porto.

Zbiór cennych rozważań opartych na tekście Ewangelii. Autorem jest ks. Edward Staniek,
będący obecnie Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.
Z języka polskiego na ukraiński książkę przełożyła Irena Androszczuk.

Tom 6
Tadeusz Kukiz, "Wołyńskie Madonny i inne obrazy sakralne z diecezji łuckiej", Biały Dunajec 1998. 212 s.; 62 il., 1 tabela, 1 mapa; 21 cm. Seria Biblioteka "Wołanie z Wołynia" t. 6
ISBN 83907955-3-1; cena 15 PLN + porto.

Kolejna pozycja książkowa Tadeusza Kukiza, znanego pasjonata i badacza dziejów kresowych obrazów o tematyce maryjnej, związanych z nimi legend i ich "wędrówek" na Zachód po bolesnych wydarzeniach ostatniej wojny. Książka licząca 212 stron, opatrzona jest licznymi ilustracjami, bibliografią oraz skorowidzami nazw osobowych i geograficznych, będąca swoistego rodzaju przewodnikiem po dawnych sanktuariach Wołynia.

Tom 7
Ks. Witold Kowalów, "Zmartwychwstały Kościół" cz. 1, Diecezja łucka 1989 - 1998: odrodzenie Kościoła Rzymskokatolickiego w obecnym dekanacie rówieńskim, Biały Dunajec 1998. 129, [2] s.: faks., fot., 1 mapa; 21 cm. Seria Biblioteka "Wołanie z Wołynia" t. 7. ISBN 83-907955-4-X; cena 10 PLN + porto.

W zwięzły sposób zostało ukazane odrodzenie Kościoła Rzymskokatolickiego w obecnym dekanacie rówieńskim (diecezja łucka na Ukrainie). Pierwszą parafią odrodzoną w diecezji łuckiej w 1989 roku był ostróg nad Horyniem. Obecnie w dekanacie rówieńskim jest 14 parafii.

Tom 8
1999; O. Albin Janocha, "O. Serafin Alojzy Kaszuba (1910 -1977)", Biały Dunajec 1999.
64 s., 7 fot.; 21 cm. Seria Biblioteka "Wołanie z Wołynia" t. 8. ISBN 83-907955-5-8;
cena 7 PLN + porto.

Krótka biografia Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby oparta na dokumentach archiwalnych
i korespondencji z kandydatem na ołtarze. Wydanie dwujęzyczne, ukraińsko-polskie.
Z języka polskiego na ukraiński książkę przełożyła Władysława Krynicka.

Tom 9
Ks. Witold Józef Kowalów, " Ks. Michał Stanisław Głowacki <Świętopełek> (1804 - 1846). Folklorysta i współorganizator powstania", Biały Dunajec - Ostróg 1999. 260s., 19 il.; 21 cm. Seria Biblioteka "Wołanie z Wołynia" t. 9 & "Biblioteka Podtatrzańska" t. 1. ISBN 83-907955-5-6; cena 17 PLN + porto.

Biografia jednego z kapłanów, który w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku na terenie ówczesnej diecezji tarnowskiej podjął pracę nad odrodzeniem religijno - narodowym. Ks. Michał Głowacki przeszedł do historii jako autor pierwszego zapisu i interpretacji legendy o śpiących rycerzach. W wyniku klęski powstania chochołowskiego zmarł tragicznie w nowosądeckim więzieniu.

Tom 10
Ks. Witold Józef Kowalów, "Sursum corda. W górę serca. Wybór artykułów prasowych z lat 1992-1997", Biały Dunajec - Ostróg 1999. 271, [1] s., 58 fot.; 21 cm. Seria Biblioteka " Wołanie
z Wołynia" t.10. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa "Wołanie z Wołynia" 1994-1997;
s. 243-266. ISBN 83-907955-7-4; cena 17 PLN + porto.

Wybór artykułów prasowych wołyńskiego kapłana z lat 1992-1997. Są to artykuły głównie publikowane na łamach "Wołania z Wołynia", ale także "Radości Wiary" (Drohobycz), "Gazety Lwowskiej", "Dziennika Kijowskiego", "Gościa Niedzielnego", "Niedzieli" i innych czasopism. Ich najczęstszą tematyką jest odrodzenie kościoła Katolickiego na Wołyniu i sam Wołyń. Publicystyka religijna.
Swego rodzaju przewodnik po najnowszych dziejach diecezji łuckiej.

 
 
Pozycje prezentowane w tym katalogu można zamawiać pod następującymi adresami:
Ośrodek "Wołanie z Wołynia"
skr. poczt. 9, 34 - 520 PORONIN

lub
 
Jestes tu juz bez licznika gosciem od 10.03.2004.