Tom 11
Krzysztof Kołtun, "Szelest róży", Biały Dunajec-Ostróg 1999. 48 s., 1 fot.; 21 cm.
Seria Biblioteka "Wołanie z Wołynia" t. 11. ISBN 83-907955-8-2; cena 5 PLN + porto.

Zbiór kilkudziesięciu wierszy - hołd złożony Św. Teresie od Dzieciątka Jezus, patronce Wołynia. Poetycki ślad jubileuszu 100-lecia śmierci małej Tereski i ogłoszenia jej Doktorem Kościoła,
wydany w 150-lecie śmierci Juliusza Słowackiego.

Tom 12

Biografia wielkiego syna Ziemi Wołyńskiej, Sługi Bożego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, autorstwa s. Michaliny Aleksy, która obecnie pracuje na placówce w Sankt Petersburgu.
Z języka polskiego na ukraiński książkę przełożyła Irena Androszczuk.

Tom 13

1999. 48 s., 5 il.; 21 cm. Seria Biblioteka "Wołanie z Wołynia" t. 13
ISBN 83-911918-0-X; cena 5 PLN + porto.

Wstrząsająca historia pewnego młodego człowieka opisana przez młodego kapłana archidiecezji krakowskiej, będącego obecnie profesorem Katolickiej Nauki Społecznej na Papieskiej Akademii Teologicznej. Z języka polskiego na ukraiński książkę przełożyła Irena Androszczuk. Wcześniej ukazał się przekład na język rosyjski.

Tom 14

O. Hieronim Warchaim OFM Cap., "Duchowa sylwetka Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby", Biały Dunajec - Ostróg 2000. 47 [1] s., 5 fot.; 21 cm. Seria Biblioteka "Wołanie z Wołynia" t. 14 ISBN 83-911918-1-8; cena 5 PLN + porto.

Kolejna dwujęzyczna, ukraińsko - polska, pozycja przybliżająca postać Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby, tym razem od strony duchowej w rodzinie, Kościele i zakonie kapucynów. Autor dokonał refleksji nad szczególnymi cnotami kandydata na ołtarze, nad jego posłuszeństwem, ubóstwem
i czystością. Szczególnie wyraźnie widać w postaci Sługi Bożego oddanie w Bożej Opatrzności,
Matki Bożej i Świętych Pańskich oraz jego pamięć o zmarłych.

Tom 15

"Ostróg. Ilustrowany przewodnik krajoznawczy", Biały Dunajec - Ostróg 2000. 112 s., il., 1 mapa; 21 cm. Seria Biblioteka "Wołanie z Wołynia" t. 15. ISBN 83-911918-2-6;
cena 9 PLN + porto.

Coraz częściej różne grupy i wycieczki turystyczne odwiedzają Ostróg i dlatego coraz bardziej dotkliwym staje się brak przewodnika w języku polskim. Zanim powstanie nowy polskojęzyczny przewodnik zdecydowaliśmy wydać reprint przewodnika z 1934 roku, którego wydawcą i nakładcą był dyrektor Gimnazjum Państwowego im. M. Konopnickiej w Ostrogu Tomasz Łysek.

Tom 16

Ks. Władysław Knapiński, "Sprawa o Kościół w Ostrogu na Wołyniu",
Biały Dunajec - Ostróg 2000. 76 s., 21 cm. Seria Biblioteka "Wołanie z Wołynia" t. 16.
ISBN 83-911918-3-4; cena --- PLN + porto.

Reprint pracy ks. prof. Władysława Knapińskiego, późniejszego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, będącej głosem w obronie katolików obrządku łacińskiego na Wołyniu i zarazem pięknym świadectwem ich przywiązania do Kościoła Powszechnego. Z okazji szczęśliwych narodzin w 1895 roku córki cara Mikołaja II, księżniczki Olgi, zezwolono na odbudowę kościoła farnego w Ostrogu...

Tom 17

Leon Karłowicz, "Nie zostawiajcie mnie tu...", Biały Dunajec - Ostróg 2000. 112 s., 21 cm.
Seria Biblioteka " Wołanie z Wołynia" t. 17. ISBN 83-911918-4-2; cena 9 PLN + porto.

Dramatyczna historia rodziny Kurzydłowskich, która z Wołynia została zesłana do Kazachstanu.
Kilka lat poniewierki, śmierć jednego z małżonków i dzieci, walka o przetrwanie w kołchozie na stepie, opisy ludzkich zachowań oraz pięknej i surowej przyrody, składają się na tę wzruszającą opowieść.
Na przykładzie tej rodziny można dowiedzieć się o losie tysięcy Polaków zesłanych do Kazachstanu.

Tom 18

Biały Dunajec - Ostróg 2000. 104 s.; 21 cm. Seria Biblioteka "Wołania z Wołynia" t. 18.
ISBN 83-911918-5-0; cena 9 PLN + porto.


Syntetyczne spojrzenie na problem podziału i jedności Kościoła. Autor, sędziwy kapłan z zakonu kapucynów dzieli się z nami swoim własnym widzeniem trudnej problematyki dialogu Kościoła Katolickiego z Kościołem Prawosławnym. W latach 1935-1939 pracował w Lubieszowie na Polesiu,
po wieloletniej pracy w Polsce i USA, w latach 90. XX wieku powraca na Wołyń i Polesie...

Tom 19

Biały Dunajec - Ostróg 2000. 92 s.; 21 cm. Seria Biblioteka "Wołania z Wołynia" t. 19.
ISBN 83-911918-6-9; cena 9 PLN + porto.

Debiut poetycki. Autorka jest reżyserem Teatru Akademii Ostrogoskiej i dyrektorem Ośrodka Kultury
i Sztuki przy tejże uczelni, śpiewaczką i kompozytorką, przy parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu prowadzi chór dziecięco-młodzieżowy. Niekiedy zdaje się, że żyje ona w nierzeczywistym, wymyślonym świecie. Ale kiedy poznajemy go głębiej - okazuje się, że nie ma realniejszego od niego.

Tom 20
Krzysztof Rafał Prokop, "Sylwetki biskupów łuckich", Biały Dunajec - Ostróg 2001. 258 + VI s.; 23 cm. Seria Biblioteka "Wołania z Wołynia" t. 20. ISBN 83-911918-7-7; cena 20 PLN + porto.

Zbiór szkiców biograficznych wszystkich dotychczasowych pasterzy diecezji łuckiej, erygowanej
z inicjatywy wielkiego księcia litewskiego Witolda ok. 1404 r. Książkę zamyka biogram obecnego ordynariusza (od 1998 r.), bpa Marcjana Trofimiaka.
Pozycja ta ukazała się z okazji pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Ukrainę.

 
 
Pozycje prezentowane w tym katalogu można zamawiać pod następującymi adresami:
Ośrodek "Wołanie z Wołynia"
skr. poczt. 9, 34 - 520 PORONIN

lub