Tom 21
"Listy z Kozielska burmistrza miasta Ostroga", Biały Dunajec - Ostróg 2001. 112 s.; 21 cm.
Seria Biblioteka "Wołania z Wołynia" t. 21. ISBN 83-911918-8-5; cena 10 PLN + porto.

Wstrząsający zbiór dokumentów i fotografii rodzinnych dotyczących przedwojennego burmistrza miasta Ostroga Stanisława Ludwika Żurakowskiego (1886-1940), zamordowanego przez NKWD w Katyniu. Książkę do druku przygotował jego syn, Stanisław Żurakowski, mieszkający w Londynie. 
Tom 22
Ks. Władysław Bukowiński, "Do moich przyjaciół", Biały Dunajec - Ostróg 2001. 160 s.; 21 cm. Seria Biblioteka "Wołania z Wołynia" t. 22. ISBN 83-911918-9-3; cena 12 PLN + porto.

Wybór spuścizny literackiej ks. Władysława Bukowińskiego, znanego duszpasterza katolickiego na Wołyniu i w Kazachstanie. Na książkę składają się m.in. relacja o Kościele na Ukrainie, "Wspomnienia z Kazachstanu" oraz listy do krewnych i przyjaciół.
Pozycja ta ukazała się z okazji pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Ukrainę.
Tom 23
"Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół",
Biały Dunajec - Ostróg 2001. 176 s.; 23 cm. Seria Biblioteka "Wołania z Wołynia" t. 23.
ISBN 83-88863-00-2; cena 15 PLN + porto.


Zbiór świadectw i relacji o ks. Władysławie Bukowińskim, niestrudzonym duszpasterzu katolickim na Wołyniu i w Kazachstanie. Autorami tej książki są Czytelnicy "WzW", którzy na swej drodze życiowej spotkali tego niezwykłego kapłana. Cechą wspólną zamieszczonych tekstów jest odczucie,
iż ów kapłan był osobą świętą.
"Wołanie z Wołynia" - Pismo religijno-społeczne Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej

To tytuł dwumiesięcznika, który wydajemy w diecezji łuckiej. Pismo to jest redagowane przeze mnie
w rzymskokatolickiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrogu na Wołyniu. Na łamach "Wołania
z Wołynia" zamieszczamy m. in. rozmaite opisy, relacje i wspomnienia dotyczące przeszłości wołyńskiej ziemi, kościołów i duszpasterzy. Celem tych tekstów jest uchronienie przed zapomnieniem chociaż części wołyńskiego dziedzictwa. Zwracam się do wszystkich ludzi pochodzących z Wołynia, którzy osiedlili się w różnych częsciach Polski i Za Granicą, aby nadsyłali swoje wspomnienia, refleksje, spostrzeżenia lub materiały do opublikowania ich w dwumiesięczniku "Wołanie z Wołynia". Mile widziane będą także zdjęcia dawnych duszpasterzy i kościołów.

Ks. Witold Józef Kowalów

"Malarstwo ikonowe Ziemi Ostrogoskiej"
Nakładem Ośrodka "Wołanie z Wołynia" ukazał sie zestaw pocztówek pt: 
"Malarstwo ikonowe Ziemi Ostrogoskiej"

Cena 5 PLN + porto

W drugiej połowie XVI - na początku XVII wieku, Ostróg jako najznaczniejszy ośrodek kulturalny na Ukrainie, został jednym z największych ośrodków malarstwa ikonowego. Jeżeli w innych miastach Wołynia pracowali pojedynczy majstrowie, to w Ostrogu według rejestru podatkowego z 1576, pracowało sześciu malarzy: Charyton, Łazko Chawryłowicz, Daszko, Duchnycz, Bohdan i Fedir.

"Malarstwo ikonowe Ziemi Ostrogoskiej"
W akcie podziału włości książąt Ostrogoskich w 1603 roku wymieniono następujących mistrzów: Daszko oraz Iwan. Jeszcze na jednego ostrogoskiego malarza Piotra natrafiamy w akcie z 1610 roku.

W tym czasie do ikony coraz częściej są wnoszone elementy realizmu. Malarze ikon dążą do maksymalnego zbliżenia wizerunku do życia, uaktualnienia go. Bizantyjskie typy oblicz zamieniane są na ukraińskie, które wabią nie tylko swoim pięknem duchowym, ale i pięknem ziemskim. Zmienia się psychiczno-emocyjne traktowanie obrazów. Zamiast surowości i ascetyzmu - otwarta zyczliwość i łagodność. W ikonach coraz bardziej stosowano elementy dekoracji: srebrzenia i złocienia tła, grawerowanie i ryte w lewkasie ornamenty.

 
Pozycje prezentowane w tym katalogu można zamawiać pod następującymi adresami:
Ośrodek "Wołanie z Wołynia"
skr. poczt. 9, 34 - 520 PORONIN

lub